Goodtech

Her finner du all finansiell informasjon om Goodtech-konsernet og alt som berører deg som er aksjonær i Goodtech.

Goodtech ASA er notert på Oslo Børs og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland, samt en omsetning på ca. NOK 700 millioner.

Konsernet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Selskapets kontofører er Nordea Bank Norge ASA.

Goodtechs 20 største aksjonærer 01.02.2018

Antall aksjer  Andel %  Navn
     7 850 288       34,32 Holmen Industri Invest 
     1 000 000         4,37 Magnus Tvenge
     1 000 000         4,37 DNB NOR Bank ASA egenhandelskonto
        890 496         3,89 Nordnet Bank AB (nom.)
        674 000         2,95 MP Pensjon PK  
        500 000         2,19 Åge Westbø AS
        400 000         1,75 Remis AS
        400 000         1,75 Ravi Investering AS
        400 000         1,75 Storhaugen Invest AS
        349 900         1,53 Mikla Invest AS
        342 500         1,50 Part Invest AS
        320 000         1,40 Trollhaug Invest
        300 000         1,31 Skandinaviska Enskil. Egenhandelskonto (publ) Oslofilialen
        284 603         1,24 Goodtech ASA
        277 360         1,21 Svenska Handelsbanken C/O Handelsebanken AS (nom.)
        268 591         1,17 Avanza Bank AB (nom.) 
        250 000         1,09 Torstein Ingvald Tvenge  
        250 000         1,09 Fram Realinvest AS
        231 901         1,01 Pershing LLC Main Custody Account (nom.)
        217 809         0,95 Swedbank AB S/A Clients Account (nom.)
   16 207 448       70,85 Totalt 20 største aksjonærer
   22 876 146     100,00 Totalt antall aksjer


Følg aksjens utvikling på Oslo Børs

Finansiell kalender 2018

27.02.2018 Resultat 4. kvartal 2017/Foreløpig årsresultat 2017
26.04.2018 Ordinær generalforsamling
09.05.2018 Resultat 1. kvartal 2018
17.08.2018 Resultat 2. kvartal 2018
09.11.2018 Resultat 3. kvartal 2018


Børs- og pressemeldinger

Her finner du vårt arkiv for børs- og pressemeldinger

Rapporter og presentasjoner

2017 Kvartalsrapport Q3 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 pdf  
       
2016 Årsrapport 2016 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 2016 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 2016 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 2016 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 2016 pdf  
       
2015 Årsrapport 2015 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 2015 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 2015 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 2015 pdf  
  Presentasjon Q2 2015 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 2015 pdf  
  Presentasjon Q1 2015 pdf  
       
2014 Årsrapport 2014 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 2014 pdf  
  Presentasjon Q4 2014 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 2014 pdf  
  Presentasjon Q3 2014 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 2014 pdf  
  Presentasjon Q2 2014 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 2014 pdf  
  Presentasjon Q1 2014 pdf  
       
2013 Årsrapport 2013 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 2013 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 2013 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 2013 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 2013 pdf  

Generalforsamling

2017 26.04.2016 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       
2016 28.04.2016 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       
2015 09.11.2015 Ekstraordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Presentasjon SPA pdf
    Fairness Opinion pdf
    Redegjørelse BDO pdf
    Bekreftelse PwC pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       
  25.09.2015 Ekstraordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       
  24.04.2015 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Presentasjon generalforsamling pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       
2014 25.04.2014 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf

Eierstyring og selskapsledelse

Goodtech ASAs (”Goodtech”) prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for den langsiktige verdiskapingen til beste for aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter. Les mer her.

Kontakt

Eric Staurset

Konsernsjef / CEO

+47 982 81 142

Synnøve Granli

CFO

+47 952 06 310

Verdigrunnlag

  • Vi blir bedre sammen
  • Vi leverer
  • Vi skaper kundeverdi
  • Vi er entusiastiske