NO SV EN

Kvalitet

Vi har ett ledningssystem som enkelt kan skräddarsys och anpassas till projekt, i enlighet med ISO 9001:2015 för kvalitetsledning och ISO 14001:2015 för miljöledning.

Vi strävar alltid efter att leva efter bästa praxis och etablerade standarder som säkerställer bästa kvalitet i allt vi gör. Standarderna kommer att hjälpa oss att upprätthålla robusta ledningssystem, minska vår belastning på miljön, samtidigt som de underlättar hållbar tillväxt och ökad lönsamhet.

Goodtech är godkänd som leverantör till olje- och gasindustrin och kraftindustrin genom kvalificeringsprogram som Achilles JQS, Sellihca och Utilities NCE och vi arbetar ständigt med att kartlägga behovet av ytterligare certifiering och utbildning.