NO SV EN

Historia

Mycket har hänt sedan starten 1913. Vi har gått från häst och vagn och ångbåtar till bilar och rymdfärjor. Från en tid utan datorer, telefoner, tv och radio till ett samhälle där vi alltid är online.

När bröderna Alf Wold-Snilsbergs och Thomas Wolds etablerade Norsk Elektrik kabelfabrikk var affärsidén att framtiden skulle elektrifieras, arbetsprocesserna automatiseras och tekniken skulle skapa en enklare och bättre vardag. Föga visade de att dessa tankar är lika levande idag som de var då. 

More than 100 years of innovation and development (English) - YouTube

Bolaget har över tid haft olika strategiska satsningsområden, från tillverkning av elkablar, till en period av att vara ett rent miljöteknikföretag. Från mitten av 2000-talet etablerades en strategisk kärna inom automation och industriteknik vid sidan av miljötekniken, inom vilken företaget då var väl etablerat.

Under 2010 utökades verksamheten till att även omfatta elinstallations- och kraftprojekt genom fusionen med svenska EIAB.

Under de senaste åren har Goodtech sett behovet av att ha ett tydligare strategiskt fokus på teknik, och valt att sälja installationsverksamheten i Sverige.

Goodtech är idag en av Nordens ledande aktörer inom industriell automation, robotisering, digitalisering och elektrifiering och hjälper kunder inom de flesta industrier att uppnå och behålla konkurrensfördelar i sina processer.

På Goodtech har vi levererat automation, integration, insikt och elektrifiering i över 100 år och våra lösningar har aldrig varit mer relevanta än nu. Idag, från vårt fotfäste i Norden, hjälper vi kunder över hela världen att effektivisera resursanvändningen i sina arbetsprocesser, minska risker både fysiskt och digitalt och samtidigt minska kundens fotavtryck per tillverkad enhet i alla led av produktionsprocessen.