NO SV EN

Hälsa, säkerhet och miljö

Goodtech har upprättat en HSE-policy och mål som speglar de värderingar som koncernen bygger på. Våra mål och uppföranderegler är en del av företagets ledningssystem och är tillgängliga för alla anställda. På Goodtech är vi stolta över att leva efter nollvisionen för skador och olyckor.

HSE har högsta prioritet hos Goodtechoch därför är vår nollvision för skador och olyckor också vårt viktigaste mål. Vi tror att alla olyckor kan undvikas genom att arbeta målmedvetet med att etablera bra rutiner, säkerställa efterlevnad och inte minst säkerställa kontunuerliga förbättringar i enlighet med fastställda krav och utvecklingsmål. Vi lägger stor vikt vid förebyggande arbete och ständiga förbättringar genom rapportering och uppföljning av oönskade incidenter.

Goodtech genomför regelbundet nöjdhetsundersökningar och medarbetarsamtal och vår norska och svenska verksamhet är certifierad genom Great Place to Work®. Denna certifiering innebär att Goodtech uppmärksammas genom medarbetarnas feedback som ett företag med en förtroendefull och högpresterande arbetsplatskultur. Eventuella förbättringar och förändringar utvärderas och genomförs därför löpande i regionerna.