NO SV EN

Hållbarhet

På Goodtech  bidrar vi till ett mer hållbart samhälle genom att erbjuda lösningar och tjänster som gör att våra kunder kan minska sin miljöpåverkan. Detta är vårt viktigaste och mest varaktiga miljöbidrag. Samtidigt ska vi arbeta aktivt för att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet, och säkerställa att vi följer gällande lagkrav. Genom detta bidrar Goodtech positivt till att värna om den yttre miljön och tillför ett värde till samhället genom vår kärnverksamhet.

I vårt arbete med att bidra till ett mer hållbart samhälle bygger vi vidare på FN:s hållbarhetsmål. De hållbarhetsmål som är mest relevanta för Goodtechs verksamhet är relaterade till rent vatten, ren energi, industri, innovation och infrastruktur samt att stoppa klimatförändringarna.

.

Goodtech bidrar till att öka kundernas värdeskapande genom att utveckla produkter och system som ökar effektiviteten, minskar energiförbrukningen och har minsta möjliga miljöpåverkan. Det gäller till exempel stora energikonsumenter inom industrin, när man bygger energiproduktionsanläggningar för förnybar energi och anläggningar för rening av dricksvatten, process- och avloppsvatten.