Industriella vattensystem

Goodtech levererar lösningar för membranfiltrering, avsaltning, återvinning och lamellseparering av industri och processvatten. Våra lösningar har en kort återbetalningstid på grund av minskat underhåll och minskad vattenförbrukning, lägre avgifter och ökad produktivitet.

Goodtech erbjuder kompletta anläggningar för återvinning av industri- och processvatten baserat på jonbytningsteknologi eller lamellseparering

Goodtech erbjuder också anion-/kationfilter för avsaltning av industri- och processvatten, samt lösningar baserade på lamellseparering.

Kontakt

Kim Wirtanen

Säljchef

+358 45 754 83626

E-post