Avloppsbehandling


Goodtech har genom flera decennier byggt robusta och beständiga reningsanläggningar för avloppsvatten. Vi levererar kompletta lösningar och system för värmeåtervinning, slam- behandling och biologisk eller kemisk rening av avloppsvatten.

Goodtech anses vara en av de främsta leverantörerna av individuellt anpassade, platsbyggda avloppsreningsanläggningar. Det ger driftsstabila anläggningar med låga kostnader och lång livstid. Vi levererar allt från stora nyckelfärdiga projekt där egenutvecklade produkter ingår till rehabiliteringsprojekt av föråldrade reningsanläggningar.

Kontakt

Kim Wirtanen

Säljchef

+358 45 754 83626

E-post