Produktionslinjer

Goodtech tillhandahåller kompletta produktionslinjer, monteringslinjer, robotceller, testriggar och specialmaskiner för tillverkningsindustrin. Som oberoende systemleverantör använder vi så långt det är möjligt standardkomponenter och erbjuder kostnadseffektiva lösningar anpassade till kundens behov.

Goodtech tillhandahåller lösningar och tjänster för produktionslinjer för de flesta branscher som t.ex. verkstadsindustrin, bilindustrin (automotive), olja och gas, träförädlingsindustrin och processindustrin.

Som leverantör till bilindustrin, och som samarbetspartner till kunder som levererar säkerhetskritiska system till bilindustrin, har Goodtech etablerat en unik erfarenhet när det gäller utveckling av utrustning som innehåller avancerad spårbarhetsteknik. Utvecklingen drivs uteslutande av Goodtechs egen personal med hög integritet och närhet till kunden.

Goodtechs allsidiga kompetens och erfarenhet inom produktutveckling och produktionsteknik inkluderar även mätteknik och mätsystem, pneumatik, hydraulik, robotisering, siktsystem, servosystem, styrsystem (PLC), operatörsgränssnitt (HMI), databaslösningar för spårbarhet och produktionsuppföljning.

Goodtech kan gå in som oberoende tredje part och utföra konsulttjänster inom dessa områden.

Robotceller - pallkrageteknik

ABB Robotics har utsett Goodtechs automatiska pallkragemontering till årets ”Best Innovative Application” 2011. Priset vanns i stark, internationell konkurrens och ger stort erkännande på marknaden.

Lösningen för automatisk pallkragemontering är utvecklad av Goodtech Solutions AB, i samband med leveransen av en monteringslinje för bromssystem till Haldex Brake Products AB i Landskrona.

Robotcellen för pallkragemontering är en universallösning som antingen kan fungera som en självständig enhet eller som en integrerad del i en produktionslinje.

Kontakt

Johan Håkansson

+46 70 571 20 93

E-post

Relaterade referenser