Förpackningsmaskiner

Under varumärket Fleximatic Lines utvecklar och bygger Goodtech förpackningsmaskiner och förpackningslinjer till industrin. Lång erfarenhet av emballagehantering i olika branscher gör att vi kan förstå kundernas behov och se helheten i produktionsförloppet. Med rätt utrustning kan produktionstakten höjas, ofta med mindre personal.

Goodtech löser alla typer av specialuppdrag inom emballagehantering och tillhandahåller lösningar till bl.a. livsmedels- och läkemedelsbranschen där kraven på maskiner och produktionsutrustning är extremt höga. Vi bygger också om befintliga anläggningar för att passa nya användningsområden.

Prototyper och specialmaskiner konstrueras och byggs i egen verkstad och kan därför anpassas till alla upptänkliga specialbehov. Komponenter, som t.ex. robotar, anskaffas från kända och seriösa tillverkare.

Välkonstruerade förpackningsmaskiner i kombination med riktiga kartonger ger funktionellt emballage och effektiv förpackning. Goodtech har utvecklat en rad speciallösningar för kunder som använder förpackningar av wellpapp.

Goodtechs erfarna konstruktörer och ingenjörer delar gärna med sig av sin kunskap och erfarenhet till kunden och kan användas som rådgivare och problemlösare under hela projektperioden. Ett gott samarbete i hela processen från det tomma bladet till en driftklar produktionslinje leder till att goda lösningar ofta också blir billigare.

FlexBiB Bag in box

Goodtechs bag in box förpackningsmaskin har utvecklats i samarbete med Glomma Papp. Maskinen är liten, kompakt, effektiv och prisvärd. Bag in box förpackningen är miljövänlig, lätta att förvara, ger stora exponeringsmöjligheter och lämpar sig mycket väl för allt som kan pumpas.

Bag in box förpackning kan bli aktuell i många branscher. Goodtech har utvecklat en liten och prisvärd förpackningsmaskin för bag in box som möjliggör också för små producenter att packa effektivt och rationellt.

Fördelarna med bag in box-förpackningen är många. Produktens hållbarhet förlängs eftersom förpackningen är ljus- och lufttät även efter att den öppnats. Förpackningen är billig i inköp, enkel att fylla och lätt att förvara, samtidigt som den stora ytan på kartongen ger goda möjligheter för profilering.

När förpackningen dessutom är miljövänlig och medför lägre transportkostnader och mindre avfall – då är valet enkelt!

FlexPacker

FlexPacker - för blister och lådor

FlexPacker är en förpackningsmaskin som paketerar tabletter i vikförpackningar eller lådor, i ett och samma transportemballage. När FlexPacker-konceptet används packas alla produkter i samma ytteremballage. Lådans teleskopfunktion gör att det går att köra produkter med 85-150 mm höjd i samma emballage.

Vår stora kund på FlexPacker är AstraZeneca AB, som har valt detta koncept för sina förpackningslinjer. Här körs 60 olika typer av vikförpackningar i samma emballage. Ställtiden reduceras till ett minimum och logistiken förbättras eftersom emballaget är detsamma för samtliga produkter.

FlexPacker kan packa upp till 500 vikförpackningar per minut.

FlexSealer

FlexSealer - kartongförslutare

FlexSealer blev utvecklat till Norgesspiker i Ålesund. Principen för den här maskinen kan även integreras i andra lösningar.

FlexSealer används av Norgesspiker, Fresenius Kabi Norge AS, Stabburet AS och Letti AS.

Wraparound Compact

Wraparound Compact är en liten wraparound-maskin som tar minimal plats i produktionen. Den kan köra lådor med upp till 300x400 mm i bottenyta.

Maskinen går att få i utförande med utvändig eller invändig limklaff.
Kapacitet: 10-12 lådor per minut.

Bland användarna av Wraparound Compact kan nämnas Stabburet AS, Maritim Food AS, Spis Grilstad AS, Ås Produksjonsapotek AS, Sætre Kjeksfabrikk AS och Børset Bakeri AS.

FlexWrapper

Goodtech Solutions har utvecklat en ny, flexibel WA-maskin (wraparoundmaskin). FlexWrapper är mycket driftsäker och flexibel och har hög kapacitet. Maskinen kan packa alla slags produkter och placeras i de flesta miljöer.

FlexWrapper är mycket flexibel vad gäller omställning mellan olika förpackningsformat. Omställningen görs automatiskt och styrs med hjälp av menyval på operatörspanelen.

Maskinen är helt tillverkad av ytbehandlat rostfritt stål och eloxiderad aluminium, och har en estetisk och funktionell design. Stor vikt har lagts vid att skydda alla maskinens vitala komponenter mot spill och smuts.

Maskinen kan även levereras med en egen palleteringsenhet utvecklad av Goodtech.

Robot palletering 

Goodtech erbjuder kompletta lösningar för palletering med robot. Flexibilitet, hög kapacitet och enkla övergångar till nya produkter är några av fördelarna. En rad olika robot storlekar och antal axlar anpassade till behov och kapacitet. Enskilda gripdon anpassade efter behov. Goodtech levererar också multifunktionella verktyg som också hanterar pall.

Senaste anläggningar:

  • Alere
  • Maritim Food
  • Fresenius Kabi
  • Abbvie

FlexPalletizer

Goodtech har utvecklat en helt automatiserad palleterare, speciellt anpassad till kraven inom livsmedelsindustrin och läkemedelstillverkning. FlexPallatizer är mycket flexibel och passar in i alla produktionsföretag med höga krav rengöring.

FlexPalletizer uppfyller GMP kraven i internationella läkemedelsföretag. Omorganisationen sker helt automatiskt och styrs med hjälp av menyalternativen i manöverpanelen.

FlexPalletizer består av ytbehandlat rostfritt stål och anodiserad aluminium, och har en estetisk och funktionell design.

FlexPalletizer kan pallastas de flesta typer av boxar. Produkterna flyttas i xyz punkten med fyra linjära moduler för stora vridmoment och hastighet i fråga om tillförlitlighet.

Kontakt

Marcus Engdahl

Sales

+46 73 054 49 60

E-post

Filmer

Relaterade referenser