Säkerhetssystem

Goodtechs erbjudande inom processäkerhet fokuserar på säkerhetsfrågor inom industriella anläggningar. Genom att säkerhetsgranska er anläggning före samt under konstruktion finns det möjligheter till stora ekonomiska besparingar.

Genom granskning av flödes- och elschema innan konstruktion kan vi hitta fel och förhindra att de byggs in i anläggningen, vilket undviker stora kostnader för omkonstruktion.

Goodtech arbetar bl.a. med SIL- och EX-klassificering för att bedöma säkerhetskritisk instrumentfunktion samt identifiera områden där det finns risk för att explosiv atmosfär bildas. Vi kan även kontrollera överensstämmelse med EMC-direktivet vilket är ett obligatoriskt krav för CE-märkning i Europa och för alltfler fler produkter i länder utanför EU, som Japan, USA och Mellanöstern.

Våra automationsingenjörer har lång erfarenhet från kvalitetssystem GMP, GAMP, EMC/störsäkerhet, EX-miljö, EL-behörighet, Maskindirektiv och SIL-klassning.