Industri 4.0

Industriell digitalisering - ""Fjärde industrirevolutionen""

Industri 4.0 och Industrial Internet of Things (IIoT) är begrepp vi alla har hört talas om när vi är i början av «den fjärde industrirevolutionen». Industri 4.0 är namnet på det tyska industrialiseringsprojektet, men termen har blivit en ""industristandard"". Politiker och industri är överens om att digitalisering och ny teknik är nyckeln till en hållbar, nyskapande och framåtriktad industri. I Norge och Sverige är vi mer beroende av effektivitet för att vara konkurrenskraftiga jämfört med andra länder.

Ökad digitalisering krävs för att uppnå ökad produktutveckling, kortare tid till marknad och anpassad småskalig produktion. Dessutom kommer tillverkaren att kunna följa produkten hela vägen till slutanvändaren och erbjuda nya tjänster till stöd och underhåll. Genom att fokusera på robotisering och automatisering blir industrin mer konkurrenskraftiga, eftersom vi ser resultat från flera exempel på «home-sourcing» av produktion.

Goodtech har i många år levererat projekt och produkter från terminalen till beslutsfattare. Genom leveranser till olja och gas och landbaserad industri har vi hjälpt våra kunder att få ett effektivt flöde av information från produktion till ledning. Genom vårt 24/7 operationscenter ser vi till att systemen levererar som de kommer under hela anläggningens livslängd.

Våra leveranser av robotic produktionslinjesystem, integrerade operationer, MES-system, prediktivt underhåll och avancerade kontrollrum är exempel på detta.

Med fokus på säkerhet i tillverkningsmiljön säkerställer vi att produktionssystemen är säkra, både för människor, maskiner och IT-inbrott.

Kontakt

Kjartan Holmedal

+47 918 81 681

E-post

Kontakt

Stein Gunnar Holter

+47 948 07 826

E-post

Kontakt

Johan Håkansson

+46 70 571 2093

E-post