Tine Meierier

Leverans av ny palleteringsrobot till TINE

Mejerikoncernen TINE SA är en ledande norsk leve­rantör av mejeriprodukter och levererar dagligen varor över hela Norge. De producerar några av de mest traditionella och kända mejerivarorna i Norge. Omkring 11 000 bönder på 9 000 gårdar är grunden för TINEs affärsverksamhet.

Goodtech har levererat en ny palleteringsrobot till TINEs mejeri i Ålesund på norska väst-kusten. Roboten är en ABB 660 med tillhörande gripdon. Robotcellen är slutet av en befintlig produktionslinje och ska palletera mejerivaror för vidare transport från mejeriet. Detta är den första leveransen till Ålesund, men Goodtech har tidigare levererat till andra mejerier inom TINE-koncernen.

Kontakt

Johan Håkansson

+46 70 571 20 93

E-post