SEM AB

Goodtech levererar nya robotceller

Goodtech har levererat nya robotceller och utfört ombyggnationer av befintlig produktionsutrustning till SEM AB.

SEM, med säte i Åmål, började sin verksamhet redan 1915 och är nu en av världens ledande tillverkare av elektroniska tändsystem och styrsystem för främst tunga fordon, småmotorer och stationära motorer för energiförsörjning. SEM omsätter ungefär SEK 350 miljoner.

I våras behövde SEM utöka kapaciteten i produktionslinjen, samt anpassa den mot en helt ny stator. Goodtech fick i uppdrag att installera två nya robotceller för maskinbetjäning och integrera dem en befintlig produktionslina. Dessutom gjordes anpassningar i den övriga produktionsutrustningen. Totalt i anläggningen finns det för närvarande åtta robotar som Goodtech levererat.

Ny robotserie från Kuka

I och med vårens leverans till SEM har Goodtech som första företag installerat en robot från Kukas nya serie KR Cybertech till en svensk slutkund. Roboten finns i en av de nya robotcellerna. Förutom robotar från Kuka kan Goodtech även leverera robotar från ABB.

Kontakt

Johan Håkansson

+46 70 571 20 93

E-post