Rottne

Rottne Industrier som har sitt huvud­kontor i Rottne, Småland, är en välkänd tillverkare av skogsmaskiner. Företaget har 235 anställda och omsätter ca SEK 450 miljoner.

Hit levererar Goodtech Solutions Manu­facturing i samarbete med BE Group ett antal olika ramplåtar till Rottnes maskiner. Tidigare har denna tillverk­ning skett i Polen innan Goodtech Solutions Manufacturing fick över produktionen till Sverige, och under 2016 har leveranserna kommit igång ordentligt.

Kontakt

Johan Håkansson

+46 70 571 2093

E-post