Orkla Foods Norge AS

Goodtech har levererat många paketlösningar till livsmedelsindustrin i Skandinavien under många år.

Orkla Foods Norge valde Goodtech för förpackning och hantering av leverpastej i ask.

Förpackningslinjen börjar med vision kontroll av askarna för korrekt orientering i displayförpackningen. Askarna plockas och staplas sedan med två Flexplicker från ABB.

Eventuella avvikelser sorteras ut innan de packas.

Rätt antal staplar matas sedan in på kartongämnet i vår Wraparound-maskin för packning och förslutning.

 

Kontakt

Stein Gunnar Holter

+47 948 07 826

E-post