Greve Biogass

Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass)

Goodtech har levererat biogasdelen i ”Den Magiske Fabrikken” som VEAS kallar sin nya biogasanläggning i Vestfold. Anläggningen hos Greve Biogass är speciell där uppvärmningen sker via värmepumpar. Greve Bigass skriver bland annat följande på sin hemsida:

Ved å bruke husdyrgjødsel og matavfall i Den Magiske Fabrikken, bidrar man til betydelig reduksjon i klimautslipp i landbruket, samt at det i tillegg til klimavennlig biogass produseres verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Samarbeidet med landbruket er unikt. Det har gitt anlegget status og støtte som nasjonal biogasspilot. Landbruks- og Matminister Listhaug kom i november på besøk for å studere dette nærmere. Anlegget har status som nasjonalt pilotanlegg, nettopp pga denne integreringen med landbruket. I Vestfold vil Den Magiske Fabrikken allerede i 2016 nå regjeringens målsetting om at 30 % av all husdyrgjødsel skal brukes til biogassproduksjon innen 2020.

Goodtech har levererat biogasanläggningar i över 10 år till beställare över hela Norden.

Kontakt

Kim Wirtanen

Salgssjef

+358 18 23 100

E-post