Alere Technologies AS

Ännu en leverans av WA-maskiner

Goodtech har levererat fler WA-maskiner (wrap around) till läkemedels­industrin i Norge. Alere Technologies AS i Oslo valde Goodtech i Moss som leverantör av deras två nya helautomatiska förpackningslinjer för Alere point of care-produkter.

Fler funktioner

Båda linjerna är utrustade med Goodtechs kompakta standard WA-maskiner för förpackning av Aleres point of care-produkter i wraparound kartonger. På båda linjerna finns också märknings- och kontrollstationer. Förutom märkning av kartongerna, upptäcks också eventuella avvikelser och felaktiga kartonger sorteras ut.

Robot från Goodtech

Ett bansystem förbinder båda WA-maskinerna med Goodtechs robotstyrda palleteringsanläggning. Roboten har två hämtningspositioner och palleterar på två olika pallstationer. Den hämtar själv en ny pall från stapeln med tomma pallar. Med den nuvarande kapaciteten sker pallskiftet manuellt med en pallvagn. Systemet ger en signal både när fulla pallar ska hämtas och tompallar ska fyllas på.

Kontakt

Stein Gunnar Holter

+47 948 07 826

E-post