Styrelsen och koncernledningen

Styrelsen i Goodtech ASA

Mimi K. Berdal, Styrelsens ordförande
Karl-Erik Staubo
Vibeke Strømme
Åge Westbø
Frode Haugli
Malte Svensson, arbetstagarrepresentant
Thomas Bordvik, arbetstagarrepresentant

Koncernledningen

Margrethe Hauge, Koncernchef/CEO
Synnøve Granli, CFO
Magne Reierson, COO

Kontakt

Margrethe Hauge

Koncernchef / CEO

+47 957 96 920

E-post

Vision

Førstavalet för industriell effektivitet

Affärsidé

Vi utvecklar och levererar projekt, tjänster och produkter för industri, energi, miljö och infrastruktur som skapar värde för våra kunder.