Styrelsen och koncernledningen

Styrelsen i Goodtech ASA

Stig Grimsgaard Andersen, Styrelsens ordförande
Karl-Erik Staubo
Vibeke Strømme
Åge Westbø
Mimi K. Berdal
Malte Svensson, arbetstagarrepresentant
Thomas Bordvik, arbetstagarrepresentant

Koncernledningen

Eric Staurset, Koncernchef/CEO
Synnøve Granli, CFO
Magne Reierson, Koncerndirektör Project & Inköp

Kontakt

Eric Staurset

Koncernchef / CEO

+47 815 68 600

E-post

Vision

Førstavalet för industriell effektivitet

Affärsidé

Vi utvecklar och levererar projekt, tjänster och produkter för industri, energi, miljö och infrastruktur som skapar värde för våra kunder.