HMS og kvalitet

HMS

Goodtech ska vara en säker arbetsplats där HSE är ett fokusområde. Vi har en nollvision för skador och olyckor. Vi tror att alla olyckor kan undvikas genom att etablera goda rutiner och säkerställa kontinuerlig förbättring i enlighet med fastställda krav och mål. Alla tillämpliga lagar och bestämmelser i området måste följas. Hälsa, säkerhet och miljö (HSE) bör vara en integrerad del av Goodtechs affärsverksamhet.

Vi ska

  • arbeta systematiskt med HSE
  • kontinuerligt förbättra systemet som säkerställer att alla HMS lagar och förordningar hålls
  • säkerställa förvaltningsansvar och engagemang för HSE-förbättringar
  • Se till att alla bidrar till att skapa en bra HSE-kultur
  • Arbeta med att välja leverantörer som delar vår nollvision och uppfyller våra krav på HSE.

Kvalitet 

Vårt samarbete med kunderna bygger på långsiktiga och ömsesidigt förtroende. För att uppnå detta kommer vi att ha ett starkt fokus på våra värderingar:

Goodtech har ett ledningssystem som lätt kan anpassas och projekt anpassas. Systemet är godkänt enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
Vi har också godkännande att arbeta inom olje- och gasindustrin och kraftindustrin i att vi har pre-kvalificeringscertifikat Achilles och Sellihca.

Kontakt

Margrethe Hauge

Koncernchef / CEO

+47 957 96 920

E-post

Vision

Førstavalet för industriell effektivitet

Affärsidé

Vi utvecklar och levererar projekt, tjänster och produkter för industri, energi, miljö och infrastruktur som skapar värde för våra kunder.