Compliance

Goodtech ska driva en affärsverksamhet som håller hög etisk standard och baseras på öppen och ärlig konkurrens. Vi ska ha en öppen kultur och regelbundet diskutera etiska dilemman med anställda.

Uppförandekoden är viktig för att bygga upp förtroende, lojalitet och ansvarsfullt agerande i Goodtech.

Uppförandekodens syfte är också att skydda Goodtech, anställda och förtroendevalda mot anklagelser om oetiskt beteende.

Dessa riktlinjer kommer också att förhindra brott och negativa ekonomiska, juridiska eller ryktesmässiga konsekvenser för Goodtech.

Alla anställda och alla andra som representerar Goodtech ska:

 • Agera med integritet och ta ansvar för sina handlingar
 • Bete sig ärligt och ansvarsfullt gentemot alla de kommer i kontakt med
 • Följa lagar och förordningar i alla sammanhang, och ha nolltolerans för:
  • korruption och mutor
  • penningtvätt, illegalt arbete och olaglig anställning
  • diskriminering och kränkningar av de mänskliga rättigheterna
 • Vara lojal mot Goodtech och alltid agera i Goodtechs bästa intresse.
 • Följa Goodtechs Uppförandekod och de interna instruktioner som ges för det arbete som utförs.
 • Anmäla eventuella misstänkta överträdelser av lagar och branschnormer, och brott mot etiska riktlinjer både inom Goodtech och hos våra kunder, partner och leverantörer.

Privacy policy

Personal information
Information that you provide to Goodtech when filling out forms on this site, such as your name and address, is necessary for us to handle your request. Security procedures have been established to protect your personal information against unintentional access and use. We work to ensure that you can always feel safe when you provide us with personal information.

We collect data when you register as a subscriber to a newsletter or register your interest in projects or vacancies. We also register personal information when errors are reported or if you contact our customer service.

Information you provide is stored for as long as it is required for the purpose of the processing. The information may be stored longer if required by law or to safeguard our legal interests, for example if a legal process is in progress.

Goodtech processes your personal information to manage interest forms, displays and error correction. The information can also form the basis for market and customer analyzes, market research and statistics. Your information can also be processed to provide targeted information and marketing of offers.

We may disclose your personal information to companies in the Goodtech group structure for the purpose of fulfilling our agreement with you or meeting your wishes.

If you do not want Goodtech to process your personal information for use in marketing, you can send a written notice to Goodtech. You also have the right to have incorrect or incomplete information corrected, blocked or deleted.

As an employee of Goodtech, you will find information on the intranet about how we use your personal information. Other external stakeholders can contact us via e-mail info@goodtech.no for more information on how we process personal information. For a request for access, send an e-mail to info@goodtech.no. You have the right to a response from us within 30 days.

Cookies
When you use our website, some information may be stored on your computer in the form of a “cookie”. A cookie is a small text file that is transferred from the website to your hard drive or browser. This gives us information about when and for how long you were on our website, which pages you read and which website you visited before you came to our website. We can also see which ISP and which browser you use, and whether you visit our website using a computer, mobile phone or tablet. We use this information to adapt the content so that it better meets your expectations and to see how we can improve our information offer on goodtech.no. Cookies can also be used to make ads and other content more relevant.

In some browsers you can change the settings so that you do not receive cookies or receive a message when it happens. If you do not want your browser to accept cookies, you must use the help function in your browser to read how to change these settings. Note, however, that you may not be able to take full advantage of the website's functionality.

Kontakt

Margrethe Hauge

Koncernchef / CEO

+47 957 96 920

E-post

Vision

Førstavalet för industriell effektivitet

Affärsidé

Vi utvecklar och levererar projekt, tjänster och produkter för industri, energi, miljö och infrastruktur som skapar värde för våra kunder.