NO SV EN

Farmaci och hälsa

Goodtechs kunder inom läkemedelsindustrin har anläggningar med hög grad av automatisering.

Det här är en bransch som ständigt utvecklar sin digitala kompetens. Goodtech har bred erfarenhet och expertis inom leveranser för automation, specifikation, processdesign, P&ID, processtyrning och batchkontroll. Vi har specialistkompetens inom flera viktiga branschspecifika områden som validering, spårbarhet, hygienisk design.

Läs mer om vår expertis och våra lösningar här.