NO SV EN

Service och eftermarknad

Förebyggande underhåll genom långsiktig planering blir allt viktigare. Goodtech satsar ytterligare genom att etablera service och eftermarknad som ett separat affärsområde.

Goodtech har en lång historia av gedigna produkt- och lösningsleveranser som gett våra kunder stort värde. Med duktiga och erfarna ingenjörer som är både lyhörda och flexibla kommer våra kunder alltid uppleva 24/7 service och därför sätter vi nu även detta viktiga arbete i system genom att internt skapa ett eget specialistområde.

Underhållskostnader och stillestånd blir allt viktigare för våra kunder och vi ser en stor reduktionspotential inom nordisk industri idag. Systemets drifttid maximeras genom en bra underhållsstrategi och samordning av serviceintervaller.

Genom att erbjuda bra verktyg för att planera serviceintervall, byten, förbättringar, belastning och stillestånd blir det enklare och lättare för våra kunder att försvara sin investering i bra underhåll. Det är vad Goodtech handlar om – att göra kundernas verksamhet smartare, billigare, mer hållbar – säkrare.