NO SV EN

Robotbaserade maskinlösningar

När företag har repetitiva och tidskrävande arbetsuppgifter, eller uppgifter som utförs där processerna är ogynnsamma för människor att arbeta i, kan robotisering vara lösningen

Goodtech erbjuder lösningar som förenklar vardagen för operatörer och ger effektivitetsvinster för våra kunder. På Goodtech erbjuder vi ett brett utbud av egenutvecklade och partnerdrivna teknologier och kundanpassade lösningar, som är anpassade efter kundens behov av automatisering av produktionen. Vi tar hand om hela processen – från förstudier och simuleringar till konstruktion, installation, service och underhåll. Goodtech levererar kompletta robotproduktionslinjer och specialmaskiner till tillverkningsindustrin. Vi har ett nära samarbete med branschens bästa leverantörer av standardkomponenter som bidrar till kostnadseffektiva lösningar.

Goodtech erbjuder även kompletta lösningar för robotförpackningslösningar med ett urval av olika robotstorlekar och -typer. Under varumärket Portabulk® levererar Goodtech kompletta robotsystem för hantering, och logistik av bulkmaterial. Med flexibla, effektiva lösningar för fyllning, märkning, transport och lagring kan Goodtech optimera hela distributionskedjan – från intag av råvaror till leverans av förpackade varor till slutkund.

Exempel på lösningar

Goodtech levererar kompletta produktionslinjer, monteringslinjer, robotceller, testriggar och specialmaskiner till tillverkningsindustrin. Som oberoende systemleverantör använder vi så många standardkomponenter som möjligt och erbjuder kostnadseffektiva lösningar anpassade efter kundens behov.

Vi levererar lösningar och tjänster för produktionslinjer till de flesta industrier, såsom verkstadsindustrin, fordonsindustrin, olja & gas, träförädlingsindustrin och processindustrin.

Goodtechs förpackningsmaskiner är stabila och flexibla och kräver lite utrymme samt skonsam produkthantering är alltid av största vikt. Produkten packar automatiskt konsumentförpackade varor i lådor och på pallar för distribution – och levereras varje år till flera segment av livsmedelsmarknaden i Norden. Att ändra och anpassa produkten kan enkelt utföras efter kundens behov – vilket gör den tillämpbar på de allra flesta mat- och dryckesproduktionsfabriker.

Robovacc är en helautomatisk maskin för vaccinering av odlad fisk. Produkten har tagits fram i samarbete med Pharmaq Fishteq – ett av världens ledande företag inom vacciner och innovation riktat mot vattenbruksindustrin. Produkten består av fyra robotar som ska vaccinera upp till åtta fiskar per sekund. Detta ger en snabb, kvalitetssäkrad och effektiv vaccination av fisk utan inblandning av människor.

PORTABULK® Fully-Automated Bagger (FAB) är en produkt för helautomatisk fyllning av bulksäckar. Systemet kan användas för ett brett utbud av pulverformiga eller granulerade friflytande material som majs, gödningsmedel, foder, livsmedel, mineraler och kemikalier. Lösningen levereras över hela världen – från Bergneset och Myre i norra Norge till Perth och Tasmanien i Australien.

Läs mer om Portabulk® här.