NO SV EN

Miljösystem

Goodtech levererar produkter och skräddarsydda lösningar för rening av avloppsvatten, rening för dricksvatten och återvinning av industri- och processvatten

Dessutom tillhandahålls energiåtervinning från avloppsvatten och biosubstrat samt uppförande av hela eller delar av en biogasanläggning. Vår miljötek  levereras till både industriella och kommunala kunder med Sverige som huvudmarknad , men även leveranser till andra länder i Norden – inklusive Norge. Goodtech är marknadsledande inom utvalda områden och arbetar nära både kunder och leverantörer för att säkerställa besparingar och effektivitet i både kostnader och fotavtryck. Goodtech levererar även projekt för annan miljöinriktad verksamhet som havsvind, fjärrvärme och avfallsförbränning med samma kompetensbas som i övriga miljöleveranser.

Marknaden visade stor efterfrågan på Goodtechs tjänster inom miljösystem 2021 och Goodtech tog i drift sitt IVAR-vattenreningsverk vid Langevatn i Gjesdal kommun, ett av Norges största vattenreningsverk som förser 9 kommuner med dricksvatten.