NO SV EN

Konceptutveckling, projektledning och engineering

Goodtech satsar stort på konceptutveckling. Input och förbättringsförslag från alla medarbetare i koncernen genomgår en teknisk och kommersiell utvärdering innan ett urval av dem tas vidare i en standardiserad process för att kommersialisera produkter och lösningar. För att systematisera kreativiteten och innovationsarbetet i företaget har vi etablerat ett alldeles eget innovationslabb.

Tidigt i projektcykeln tittar Goodtech på möjligheterna tillsammans med kunderna och vi hittar de bästa lösningarna genom konceptstudier. Vi ser till att våra rekommendationer anpassas efter våra kunders kriterier. Med vår erfarenhet har vi specialiserad kompetens inom krav, standarder, utmaningar och hållbara lösningar.

Goodtechs högt kvalificerade ingenjörer med specialistkompetens inom automation, IT, el, kraft, mekanik och process genomför projekt inom en rad branscher. Engineering är muskeln i vår organisation och utgör grunden för projektgenomförande tillsammans med projektledning, inköp, installation, testning och driftsättning.

Vår standardiserade projektledningsprocess är baserad på PRINCE2® och vi har certifierade projektledare inom PRINCE2®. Detta är en internationellt erkänd metod för effektiv projektledning. För att säkerställa ett framgångsrikt projektgenomförande bygger PRINCE2® på erfarenheter från projektsponsorer, projektledare, projektteam, kursledare och konsulter från hela världen. Goodtech har förbättrat sin projektimplementering av nya projektförbättringspoäng  från PRINCE2®.