NO SV EN

Digitalisering, cybersäkerhet och innovation

För Goodtech handlar digitalisering om att kunna erbjuda nya och bättre lösningar, som är enkla att använda, mer effektiva och pålitliga. Digitalisering är kärnan i Goodtechs vision att öka konkurrenskraften för nordisk industri. Vi satsar därför rejält på att utveckla digitala lösningar, samtidigt som vi fortsätter satsa på att höja nivån på digital kompetens internt och i värdekedjan omkring oss.

För oss är digitalisering mycket mer än att flytta data tillmolnet, eller att effektivisera arbetsprocesser. På Goodtech innebär digitalisering att använda vår långa erfarenhet av process- och produktionsindustrin, vår processförståelse och systemkompetens tillsammans med IT och digitala lösningar i syfte att vidareutveckla verksamheten, underlätta tillväxt och samtidigt säkerställa en säker arbetsdrift.

På Goodtech ser vi det som vår roll att kombinera verksamhetsförståelse med ny teknik – så att bygga broar mellan befintliga och nya processer möter kundernas förväntningar. Kompetensutveckling, innovation, teknikutnyttjande och digitalisering av affärsprocesser gör också att säker hantering av data måste vara på agendan. Omfattningen av digitala hot och sofistikerade digitala intrång ökar i takt med digitaliseringen. Goodtech har därför etablerat en enhet för cybersäkerhet som baserar sina leveranser på erkända industriella säkerhetsstandarder. Detta gör oss väl rustade för att digitalisera och samtidigt säkra våra kunders data.

Vi upplever att riskförståelsen och medvetenheten om cybersäkerhet har ökat kraftigt hos våra kunder och utvecklar ständigt våra leveranser och partnerskap inom säkerhet för att möta det nya hotbilden.