NO SV EN

Automatisering

Goodtech är en ledande leverantör av automationsprojekt inom nordisk industri. Leveranserna omfattar både nyckelfärdiga anläggningar och ombyggnad/modernisering av befintliga anläggningar. Vi erbjuder hela utbudet av lösningar inom automation, inklusive MES, SCADA, HMI och PLC

Vi samarbetar med världens ledande tillverkare av hårdvara. Samtidigt är vi systemoberoende och kommer alltid att välja den mest optimala lösningen för varje enskild kund utifrån individuella krav och önskemål. Inom automationssegmentet levererar Goodtech teknik och kundanpassade lösningar för effektivisering av produktion, materialhantering, lagring och logistik – och bidrar därmed till att spara både kostnader och fotavtryck, samtidigt som den personliga säkerheten i verksamheten förbättras. Leveranserna omfattar både nyckelfärdiga anläggningar och ombyggnad/modernisering av befintliga anläggningar – alltid i linje med rätt teknik.

Våra kunder arbetar inom de flesta branscher och Goodtech har ett särskilt starkt fotfäste inom branscher som vattenbruk, livsmedel, läkemedel och hälsa, energi och kraft (inklusive förnybar energi, fjärrvärme, olja och gas, kraft och vattenrening) och industri ( kemi-, fordons-, maskin-, metall- och mineralverksamhet).

Goodtech har partners och kunder på flera platser i Europa. Vi hjälper till att effektivisera både mindre lokala produktionsutmaningar, men har också betydande leveranser till större internationella produktionsbolag.