NO SV EN

Analytiker

Följande mäklare har analystäckning av Goodtech ASA. Goodtech klargör att de uppskattningar och åsikter som analytikerna kommer fram till är deras egna och att dessa inte nödvändigtvis representerar Goodtechs syn.

Firma Navn Kontaktinformasjon
Norne Securities Gediminas Ruginis

gediminas.ruginis@norne.no
kundeservice@norne.no
+47 55 55 91 65