Investerare

Här hittar du all finansiell information kring Goodtech-koncernen och det som berör dig som är aktieägare i Goodtech.

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 300 medarbetare i Norge, Sverige och på Åland, samt en omsättning om ca NOK 500 millioner. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Bolagets kontoförare är Nordea Bank Norge ASA.

Goodtechs 20 största aktieägare per 18.01.2021

Antal aktier  Andel %    Namn
        3,507,661        12.97   Holmen Industri AS
        2,480,340          9.17   Westhawk AS
        2,386,966          8.83   Grieg Kapital AS
           725,000          2.68   Daimyo AS
           593,723          2.20   Weintraub AS
           525,885          1.94   MP Pensjon PK
           472,694          1.75   Nordnet Livsforsikring AS
           437,000          1.62   Corporate Investment Consulting AS
           400,000          1.48   Remis AS
           362,962          1.34   Fougner Invest
           351,400          1.30   FM Holding AS
           335,000          1.24   Part Invest AS
           334,027          1.24   Verdipapirfondet Nordea Avkastning 
           320,000          1.18   Trollhaug Invest AS
           301,523          1.11   Storhaugen Invest AS
           300,000          1.11   Skandinaviska Enskilda Banken AB
           298,056          1.10   Verdipapirfondet Nordea Kapital
           280,000          1.04   Forte Trønder
           252,096          0.93   Deutsche Bank Aktiengesellschaft
           250,000          0.92   Raymond Harland
    14,914,333      55.15   Totalt 20 största aktieägare
    27,042,812     100.00   Totalt antal aktier

Följ aktiens utveckling på Oslo Börs

Börs- och pressmeddelande

Här ër vårt arkiv för börs- och pressmeddelanden

Rapporter og presentationer

2020 Kvartalsrapport Q3 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 pdf  
     
2019 Årsrapport 2019 Elektronisk årsrapport  
  Kvartalsrapport Q4 pdf
  Kvartalsrapport Q3 pdf
  Kvartalsrapport Q2 pdf
  Kvartalsrapport Q1 pdf

 

2018 Årsrapport 2018 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 pdf  
  Presentasjon: pdf  
  DNB's 14th Annual SME Conference | Oslo, 21 March 2018

Her finner du vårt arkiv for rapporter og presentasjoner

 

Generalforsamling

Valgkomité
Goodtechs valgkomité innstiller overfor generalforsamlingen på aksjonærenes kandidater til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen nominerer kandidatene på grunnlag av fastsatte kriterier og egen instruks fastsatt av generalforsamlingen.

For valgperioden 2020-2021 har valgkomiteen følgende sammensetning:

  • Nicolas Brun-Lie (leder)
  • Terje Thon (medlem)
  • Eivind Devold (medlem)

Valgkomiteen ønsker å motta aksjonærenes eventuelle innspill og forslag til kandidater før komiteen avgir sine innstillinger til valg av medlemmer til styret og valgkomiteen. Dersom du ønsker å fremsette forslag til valgkomiteen, kan du sende e-post til valgkomiteens sekretariat.  Forslag bes inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV.

Forslag sendes til:
Goodtech ASA, Valgkomiteens sekretariat
Postboks 6578 Etterstad
0607 Oslo
e-post: post@goodtech.no

2020 16.04.2020 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
    Revisjonsutvalgets innstilling pdf

 

2019 25.04.2019 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf

 

2018 26.04.2018 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       

Arkiv for generalforsamling.

Ägarstyrning och ledning

Goodtech ASAs (”Goodtech”) principer för god ägarstyrning och ledning skall ligga till grund för det långsiktiga värdeskapandet till det bästa för aktieägare, medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Kontakt

Margrethe Hauge

Koncernchef / CEO

+47 957 96 920

E-post

Kontakt

Synnøve Granli

CFO

+47 815 68 600

E-post

Värden

  • Vi blir bättre tilsammans
  • Vi levererar
  • Vi skapar Kundvärde
  • Vi är entusiastiska

Vi levererar egenutvecklade teknologi och kundanpassade lösningar