Investerare

Här hittar du all finansiell information kring Goodtech-koncernen och det som berör dig som är aktieägare i Goodtech.

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 300 medarbetare i Norge, Sverige och på Åland, samt en omsättning om ca NOK 500 millioner. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Bolagets kontoförare är Nordea Bank Norge ASA.

Goodtechs 20 största aktieägare per 26.11.2020

Antal aktier  Andel %    Namn
        3 072 476        13,43   Holmen Industri AS
        2 109 189           9,22   Grieg Kapital AS
        2 065 949           9,03   Westhawk AS
        1 598 647           6,99   Tycoon Industrier AS
        1 017 397           4,45   Sundt AS
           604 493           2,64   Daimyo AS
           533 293           2,33   MP Pensjon PK
           400 000           1,75   Remis AS
           399 545           1,75   Corporate Investment Consulting AS
           376 523           1,65   Storhaugen Invest AS
           351 400           1,54   FM Holding AS
           350 000           1,53   Raymond Harland
           335 000           1,46   Part Invest AS
           320 000           1,40   Trollhaug Invest AS
           300 000           1,31   Skandinaviska Enskilda Banken AB
           261 575           1,14   Goodtech ASA
           261 385           1,14   Nordnet Livsforsikring AS
           210 000           0,92   Handel Partner AS
           194 937           0,85   Avanza Bank (nom.)
           181 000           0,79   Stella Invest AS
    14 942 809      65,32   Totalt 20 största aktieägare
    22 876 146     100,00   Totalt antal aktier

Följ aktiens utveckling på Oslo Börs

Börs- och pressmeddelande

Här ër vårt arkiv för börs- och pressmeddelanden

Rapporter og presentationer

2020 Kvartalsrapport Q3 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 pdf  
     
2019 Årsrapport 2019 Elektronisk årsrapport  
  Kvartalsrapport Q4 pdf
  Kvartalsrapport Q3 pdf
  Kvartalsrapport Q2 pdf
  Kvartalsrapport Q1 pdf

 

2018 Årsrapport 2018 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 pdf  
  Presentasjon: pdf  
  DNB's 14th Annual SME Conference | Oslo, 21 March 2018

Her finner du vårt arkiv for rapporter og presentasjoner

 

Generalforsamling

Valgkomité
Goodtechs valgkomité innstiller overfor generalforsamlingen på aksjonærenes kandidater til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen nominerer kandidatene på grunnlag av fastsatte kriterier og egen instruks fastsatt av generalforsamlingen.

For valgperioden 2020-2021 har valgkomiteen følgende sammensetning:

  • Nicolas Brun-Lie (leder)
  • Terje Thon (medlem)
  • Eivind Devold (medlem)

Valgkomiteen ønsker å motta aksjonærenes eventuelle innspill og forslag til kandidater før komiteen avgir sine innstillinger til valg av medlemmer til styret og valgkomiteen. Dersom du ønsker å fremsette forslag til valgkomiteen, kan du sende e-post til valgkomiteens sekretariat.  Forslag bes inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV.

Forslag sendes til:
Goodtech ASA, Valgkomiteens sekretariat
Postboks 6578 Etterstad
0607 Oslo
e-post: post@goodtech.no

2020 16.04.2020 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
    Revisjonsutvalgets innstilling pdf

 

2019 25.04.2019 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf

 

2018 26.04.2018 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       

Arkiv for generalforsamling.

Ägarstyrning och ledning

Goodtech ASAs (”Goodtech”) principer för god ägarstyrning och ledning skall ligga till grund för det långsiktiga värdeskapandet till det bästa för aktieägare, medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Kontakt

Eric Staurset

Koncernchef / CEO

+47 815 68 600

E-post

Kontakt

Synnøve Granli

CFO

+47 815 68 600

E-post

Värden

  • Vi blir bättre tilsammans
  • Vi levererar
  • Vi skapar Kundvärde
  • Vi är entusiastiska

Vi levererar egenutvecklade teknologi och kundanpassade lösningar