Investerare

Här hittar du all finansiell information kring Goodtech-koncernen och det som berör dig som är aktieägare i Goodtech.

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 300 medarbetare i Norge, Sverige och på Åland, samt en omsättning om ca NOK 550 millioner. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Bolagets kontoförare är Nordea Bank Norge ASA.

Goodtechs 20 största aktieägare per 01.10.2021

Antal aktier  Andel %    Namn
 3 507 661  12,81   Holmen Industri AS
 2 643 957   9,66   Westhawk AS
  2 386 966    8,72   Grieg Kapital AS
 1 020 000   3,73   Corporate Investment Consulting AS
 603 723   2,21   Weintraub AS
  514 964   1,88   MP Pensjon PK
 446 229   1,63   Goodtech ASA
 403 849   1,48   Altea Property Development AS
  400 000  1,46   Remis AS
  351 400   1,28   FM Holding AS
   350 000   1,28   JOF Invest AS
  338 004   1,23   Erik Skår Schumann
 335 000  1,22   Part Invest AS
 320 000   1,17   Trollhaug Invest AS
 300 000  1,10   Birte Buen
 300 000  1,10   Skandinaviska Enskilda Banken AB
 298 056   1,09   Verdipapirfondet Nordea Kapital 
 250 000  0,91   Atlantico Norte Holding AS
250 000  0,91   Raymond Harland
  227 717   0,83   KES AS
15 247 526   55,70   Totalt 20 största aktieägare
 27 376 145   100,00   Totalt antal aktier

Följ aktiens utveckling på Oslo Börs

Börs- och pressmeddelande

Här ër vårt arkiv för börs- och pressmeddelanden

Rapporter og presentationer

2021 Kvartalsrapport Q2 pdf  
  Presentasjon Q2 pdf  
       
  Kvartalsrapport Q1 pdf  
  Presentasjon Q1 pdf  
  webcast    
       
2020 Årsrapport 2020 Elektronisk årsrapport  
  Kvartalsrapport Q4 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 pdf  
     
2019 Årsrapport 2019 Elektronisk årsrapport  
  Kvartalsrapport Q4 pdf
  Kvartalsrapport Q3 pdf
  Kvartalsrapport Q2 pdf
  Kvartalsrapport Q1 pdf

 

2018 Årsrapport 2018 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 pdf  
  Presentasjon: pdf  
  DNB's 14th Annual SME Conference | Oslo, 21 March 2018

Her finner du vårt arkiv for rapporter og presentasjoner

 

Generalforsamling

Valgkomité
Goodtechs valgkomité innstiller overfor generalforsamlingen på aksjonærenes kandidater til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen nominerer kandidatene på grunnlag av fastsatte kriterier og egen instruks fastsatt av generalforsamlingen.

For valgperioden 2021-2022 har valgkomiteen følgende sammensetning:

  • Stig Grimsgaard Andersen (leder)
  • Terje Thon (medlem)
  • Eivind Devold (medlem)

Valgkomiteen ønsker å motta aksjonærenes eventuelle innspill og forslag til kandidater før komiteen avgir sine innstillinger til valg av medlemmer til styret og valgkomiteen. Dersom du ønsker å fremsette forslag til valgkomiteen, kan du sende e-post til valgkomiteens sekretariat.  Forslag bes inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV.

Forslag sendes til:
Goodtech ASA, Valgkomiteens sekretariat
Postboks 6578 Etterstad
0607 Oslo
e-post: post@goodtech.no

2021 28.04.2021 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Retningslinjer om lønn til ledende ansatte pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       

 

2020 16.04.2020 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
    Revisjonsutvalgets innstilling pdf

 

2019 25.04.2019 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf

 

2018 26.04.2018 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       

Arkiv for generalforsamling.

Ägarstyrning och ledning

Goodtech ASAs (”Goodtech”) principer för god ägarstyrning och ledning skall ligga till grund för det långsiktiga värdeskapandet till det bästa för aktieägare, medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Kontakt

Margrethe Hauge

Koncernchef / CEO

+47 957 96 920

E-post

Kontakt

Synnøve Granli

CFO

+47 815 68 600

E-post

Värden

  • Vi blir bättre tilsammans
  • Vi levererar
  • Vi skapar Kundvärde
  • Vi är entusiastiska

Vi levererar egenutvecklade teknologi och kundanpassade lösningar