NO SV EN

Metaller och gruvdrift

Goodtech hjälper kunder inom metall och gruvdrift med smarta automationslösningar som ökar effektiviteten, minskar energiförbrukningen och ökar hållbarheten.

Metall och gruvdrift är grunden för norsk tung industri och viktiga för många lokala samhällen, vilket ger sysselsättning för den lokala arbetskraften. Det är också en av Norges största exportindustrier och inom aluminium och ferrolegeringar är norska företag också stora producenter världen över.

Goodtech har lång erfarenhet av leveranser till gruvdrift, smältverk, elektrolys, gjuteri och extrudering av aluminium, ferrokisel och legeringar, kisel, järn, stål mm.

Vi erbjuder tjänster inom automation, robotisering, digitalisering, el- och högspänningssystem i hela projektcykeln från idé- och förstudie, via teknik, projektgenomförande till service och underhållstjänster.

Läs mer om vår expertis och våra lösningar här.