NO SV EN

Olja och gas

Goodtech säkerställer ett effektivt dataflöde från 24 norska offshoreinstallationer till kontrollrum på land. Dessutom säkerställer vi att nödvändig data överförs säkert mellan olika företag och operatörer både i Norge och internationellt.

Vi levererar ett brett utbud av tjänster till olje- och gassektorn genom projekt, uppgraderingar och drift & underhåll. Goodtechs lösningar bidrar till bättre och säkrare verksamhet och vi kan även erbjuda driftstöd 24/7.

Olje- och gassektorn står inför stora förändringar i det gröna skiftet. Med vår expertis och erfarenhet kommer Goodtech att vara en naturlig partner i denna omställning.

Läs mer om vår expertis och våra lösningar här.