NO SV EN

Förnybar energi

Vi levererar alltmer tjänster för havsbaserad vind-, batteri- och vätgasproduktion.

Goodtech har visat att vi har anpassningsförmågan och kompetensen att leverera komplexa projekt för förnybar energi. Vi levererar bland annat SCADA-systemet till Equinors Hywind Tampen-projekt.

Vi erbjuder en rad tjänster inom elkraft, teori och analys av elsystem. Denna bransch kommer att vara avgörande för att vi ska nå våra miljökrav och mål.

Vår expertis inom cybersäkerhet, automatiserade produktionslinjer, digitalisering och vårt nära samarbete med relevanta partners hjälper kunderna att hitta de bästa lösningarna för sina projekt.

Läs mer om vår expertis och våra lösningar här.