Goodtech rustar upp kollektivtrafiken för Stockholmarna

Tillsammans med FRIJO har Goodtech vunnit anbudet gällande upprustning av Hagsätralinjen.

Anbudet för Goodtechs del uppgår till ca 30 miljoner SEK och omfattar kraftförsörjning för tåg, 700 och 400 V-anläggningar, signalsystem, växelvärmesystem samt kabelentreprenad (EST).

Entreprenaden sträcker sig ifrån Globen i norr tom Hagsätra i söder. Redan i slutet av september 2011 skall arbetet med upprustningen vara slutförd.

- Vi är glada över att fått förtroendet att utföra entreprenaden, säger Nicklas Hellkvist, Goodtech. Det är en stor utmaning att under en så kort och intensiv period få alla delar på plats i rätt tid. Vår erfarenhet från EST-entreprenader, exempelvis Roslags-, Fruängs- och Farstabanan, gör att vi kan utföra ett gott arbete.

Fakta om upprustningen av Hagsätrabanan:

  • 22 broar får högre standard
  • växlar byts ut och stängsel renoveras.
  • förbättrad elförsörjning och nya övergångsväxlar ska minska driftstörningar.
  • tunnelbanestationerna ska fräschas upp

För ytterligare information kontakta:

Vidar Låte, VD Goodtech, tfn + 47 90139 388, E-post: vidar.laate@goodtech.no