Bulkhantering

Under varumärket Portabulk® tillhandahåller Goodtech kompletta system för bulkhantering och storsäckspaketering. Portabulk®-systemets flexibla lösningar för hantering, fyllning, märkning, transport och spårning gör det möjligt att optimera hela distributionskedjan från det att råvaran kommer in och hela vägen till den färdiga varan hos slutkunden.

Portabulk®-systemet grundar sig på Goodtechs patenterade storsäck "Flexible Intermediate Bulk Container" (FIBC), som kan användas för alla typer av fritt flytande bulkmaterial. Under en 20-årsperiod har Goodtech levererat över 100 projekt till ledande producenter av kemikalier, plast, cement, fiske- och djurfoder, gödningsmedel, socker, mjöl och säd i hela världen. 

Portabulk®-systemet är modulärt, skalbart och användarvänligt, och är utvecklat i syfte att transportera bulkprodukter genom hela distributionskedjan med minsta möjliga hantering och största möjliga säkerhet. Optimerad enhetsvikt för emballage, anpassad utrustningsdesign samt rationell fyllning och hantering ger kunden större kapacitetsutnyttjande, effektivare logistik och lägre transportkostnader.

Med över 20 års erfarenhet inom bulkhantering har Goodtech upparbetat en unik kunskap och erfarenhet av teknik för att lagra, hämta, flytta, blanda, sila, fylla, transportera, lagra, distribuera och spåra bulkmaterial. Vi kan hjälpa våra kunder i hela projektet från behovskartläggning, projektering och projektledning till implementering, upplärning, service och support.

Kontaktperson Bulkhantering Tim Johnstone, Regionschef Porsgrunn
+47 907 37 323 tim.johnstone@goodtech.no


Knut Halvorsen, Försäljningschef Porsgrunn
+47 900 87 408 knut.halvorsen@goodtech.no