Infrastruktur

Goodtech är med och bygger de flesta stora infrastrukturprojekten och många av de mindre. Vi har till exempel utfört entreprenader för samtliga stora vägtunnelprojekt i Stockholmstrakten det senaste decenniet.

Vi kan erbjuda allt från design, projektledning till installation, service och support. Givetvis erbjuder vi även serviceanmälan, löpande service samt avtal för förebyggande underhålls- och fullservice.

Järnväg

Vi har en dedicerad organisation specialiserad mot järnväg med tyngdpunkt inom el, signal och tele men vi levererar även BEST-projekt med alla järnvägstekniska discipliner. Det som framförallt gör oss unika på marknaden är att vi har en egen organisation för såväl projektering som utförande samtidigt som Goodtech har en egen verkstad i Arboga specialiserad mot järnvägsteknik. Att detta är integrerat i samma organisation gör att vi är ledande inom totalentreprenader, samtidigt som vi även genomför projekteringsuppdrag och utförandeentreprenader såväl som rena produktleveranser från verkstad.

Vägtunnlar, stationer och annan infrastruktur

En stor del av vår volym inom infrastruktur kommer från andra områden än de järnvägspecifika, där vi drar nytta av hela företagets resurser, kombinerade med vår erkänt starka projektkultur där miljö, arbetsmiljö och kvalitet är integrerat och utgör en del av basen för varje projekt. Om du botaniserar bland våra referensprojekt (till vänster) finner du bland annat leveranser inom så skilda områden som elkraft, instrumentmontage, ventilationsstyrning, SCADA, säkerhetssystem såsom kameror samt traditionell kraft och belysning.

Vi erbjuder även servicelösningar, både för Goodtech egna projektleveranser och för andra system.

Mer om de tjänster vi erbjuder för infrastruktur:

El, Signal, Tele och BEST

Tunnelentreprenader

Kraftteknik för infrastruktur och järnväg

Information om valda referensprojekt i pdf-format finns i den här foldern.

Goodtech bidrar till utvecklingen av samhället genom att erbjuda tjänster och lösningar för uppgradering och nybyggnad av infrastruktur. Vi har bred erfarenhet från arbete med tunnlar, signal- och säkerhetssystem för väg- och spårbunden trafik, samt även trafiksignaler, vägbommar, elkraftförsörjning och växlar.

Kontaktperson Infrastruktur Gunnar Hammarström, Kundansvarig Järnväg
+46 21 10 63 36 gunnar.hammarstrom@goodtech.se